top of pageNYCKELHANTERING

När ni startar ert serviceabonnemang hos oss och har valt abonnemangsform (1-4) eller fristående insats/Hemtjänst kan ni välja mellan att vara på plats i den bostad där utförande ska ske vid vår ankomst eller också kvittera ut en nyckel till oss och ert insats team.

Då upprättas en skriftlig kvittens mellan dig som köpare och oss som leverantör som tydligt informerar om vårt ansvar gentemot er som köpare i er valda insats gentemot oss som förvaltare av er nyckel. Vi märker inte upp några nycklar med adress till dig som köpare utan märker endast er nyckel med en siffra för säker hantering som förvaras i vårt kassaskåp efter utförd insats.

Vår personal har i sin tur genomgått utbildning i nyckelhantering.

På så vis minskar alla risker för att nyckeln ska komma i orätta händer och säkerheten ökar för säker hantering.

Nycklar förvaras säkert i vårt brandsäkra arkivskåp och tas endast fram vid din insats samt läggs tillbaka efter avslutad insats. 

Savannha städ entreprenad & kringservice AB

St Clemens gata 1

252 34 Helsingborg

V. 042-40 00052

savannha@telia.com www.savannha.net

bottom of page