top of page

SAVANNHA HEMTJÄNST

Savannha städ entreprenad & kringservice är verksam sedan många år tillbaka i Helsingborg, Höganäs, Klippan; Åstorp, Landskrona & Burlöv kommun enligt Lagen om valfrihet (LOV-lagen). Lagen innebär att du som har behov utav service insatser som tvätt, städ och inköp samt avlösarservice och ledsagning kan välja oss som godkänd kommunal aktör.  


För att välja oss ska du kontakta er hemkommuns biståndshandläggare som kommer göra en bedömning av de insatser ni behöver hjälp utav via ett telefonsamtal eller hembesök.

Du når din biståndshandläggare via er hemkommuns växel genom att uppge ert personnummer för att bli kopplad till den biståndshandläggaren som handlägger bistånd kring ert bostadsområde.

När din biståndshandläggare har i samråd med er tagit ett beslut för de insatser ni behöver hjälp enligt tidsbehov varje vecka eller varannan vecka är det dags att välja oss som leverantör enligt insatserna. Det gör du enklast via den blankett som din biståndshandläggare har med sig till dig vid ditt hembesök eller också kan du ladda ner blanketten på din hem kommuns hemsida.

Därefter kommer biståndshandläggaren att skicka ut ett beslut med en beställning till oss via post. Så fort vi får denna beställning tar vi kontakt med dig eller anhörig till dig som t ex din dotter, son, ditt barn-barn, svärson eller god man.(Beror på vem du satt som kontaktperson). Därefter kommer ansvarig insatsledare från oss i din hemkommun kontakta dig för att boka in ett hembesök där ni tillsammans kan planera dina godkända kommunala insatser. Vi kommer då i samråd med er att bestämma en och samma dag för dina insatser med en och samma person, med undantag för sjukdom samt semesterperiod då du kommer att få träffa en vikarie.


Vi utför likaså icke biståndsbedömda privata omsorgsinsatser som hjälp med personlig omvårdnad t ex hygien, dusch, rakning, på och avklädning, förflyttning vid hjälp med toalettbesök. Vi utför också enklare hushållssysslor som bäddning av säng morgon eller hjälp med uppbäddning av säng kvällstid, hjälp med diskning av disk, hämta in post från brevlådan, sortera post och betala räkningar, rengöra tekniska hjälpmedel, stöd vid måltider allt i från att värma mat till att hjälpa till och plocka bort efter avslutad måltid.

Vi utför även ledsagarservice till affär, bank, post, konditori eller annan valfri plats likaså avlösarservice i hemmet i samband med trygghetsbesök. 

Vi lägger stor vikt vid att du blir nöjd med dina valda insatser och därför strävar vi alltid efter att du som brukare har medbestämmanderätt i alla beslut om dessa insatser och garanterar alltid start av dessa insatser samma vecka som vårt hembesök om du önskar detta.

Alla dina insatser följs noggrant upp via vår kvalitetsundersökning samt stick-kontroller. 


Alla insatser utförs utifrån Socialtjänstlagen, Hälso och Sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen samt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.


Du har alltid som brukare tillgång till din ansvariga insatsledare, kontaktperson samt ditt insatslag via telefon dagligen mellan kl 07,00-23,00

Vår hemtjänst är kontrollerad samt godkänd av Vård och Omsorgsinspektionen - IVO med godkänd licens.

Varmt välkommen att välja oss som leverantör! 

Savannha städ entreprenad & kringservice AB

St Clemens gata 1

252 34 Helsingborg

www.savannha.net savannha@telia.com

V. 042- 40 00052

bottom of page